Att skapa kaviar

Attilus

Kaviartillverkning är en konst som utgörs av traditionellt hantverk som nedärvts i generationer av hantverkare. Kaviartillverkning sker helt och hållet för hand, med känsliga händer som under hela processen bevarar äggens fasthet, konsistens och integritet. Kvaliteten garanteras genom att man strikt följer lagar om livsmedelssäkerhet och använder ett CITES-program som övervakas noga.

Kaviar tillverkas på liknande sätt i hela världen men specialistproducenter använder egna metoder i sitt fiske och sina tillverkningsfabriker för att ta fram kaviar av högsta kvalitet.

Vår stör växer till sig i stora utomhusdammar innan de flyttas in i vår anläggning när de närmar sig äggbärande ålder. De övervakas regelbundet och ultraljudsundersökningar görs för att bestämma när det är bäst att utvinna kaviaren. När det är klart sker avlivningen på ett humant sätt och romen utvinns inom 4 - 5 minuter.

När äggen har silats, sköljts, vattnet har runnit av och de har sorterats efter storlek, färg och fasthet, kryddas dem med väl uppmätt salt för bevara och förstärka kaviarens smak. De vakuumförpackas i burkar i kombinationer som motsvarar totalvikten av kaviar som kommer från en enskild fisk. Kaviar från olika fiskar blandas aldrig, och varken burk märks med partikoden för den specifika fisken och datumet då den skördades. Kaviar som är nyförpackad läggs åt sidan för att mogna i mellan 2 och 4 veckor i stora kylenheter innan den skickas ut till kunderna.

Grunddesignen på kaviarburkarna har sett likadan ut i årtionden, och den ger den perfekta miljön för att bevara och mogna produkten utan att den förstörs. De förpackas med en stor hög med ägg som trycks ner försiktigt av locket, vilket pressar ut luften samtidigt som äggen bevaras i en tät oljeförpackning. Det är huvudsakligen för att om äggen utsätts för luft kan det påverka kvaliteten enormt. Ett tjockt gummiband håller locket på plats och vakuumet bevaras tills det är dags att njuta av innehållet. En nyöppnad burk med kaviar har en inbjudande och karakteristisk form som kunderna känner igen när man njuter av den första tuggan, och det återspeglar den här överlägsna förpackningsmetoden.

Burkarna har ett väldigt tunt, livsmedelsklassat hölje som tar bort kontakten mellan metall och kaviar utan att påverka smaken. Vi använder inte glasburkar alls, inte ens för de minsta portionerna.

Våra produkter